CHUYỂN PHÁT TRONG NƯỚC

8 EXPRESS CHUYỂN PHÁT TRONG NƯỚC

I. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ Chuyển phát trong nước là giải pháp vận chuyển hàng hóa với thời gian giao hàng tối ưu. Dịch vụ cung cấp nhiều ưu đãi liên quan đến phí thu hộ, hoàn cước, nhận hàng tại nhiều địa chỉ và sử dụng kho bãi,…

II. KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Dịch vụ Chuyển phát trong nước áp dụng cho toàn bộ khách hàng kinh doanh online và offline trên Toàn quốc

*Đối với khách hàng có sản lượng lớn >500 đơn ở khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh hoặc >250 đơn ở các tỉnh còn lại, vui lòng liên hệ: 

Email info@8express.com hoặc Hotline 0928 566 588 để được tư vấn chính sách và ưu đãi đặc biệt của 8Express