DỊCH VỤ KHO VẬN

8 EXPRESS DỊCH VỤ KHO VẬN

Đội ngũ nhân viên của 8Express sẽ tận tình tham vấn nhu cầu cần thuê kho của khách hàng. Từ đó chọn lọc trên hệ thống những vị trí, khu vực kho bãi tương thích với mục tiêu thuê kho chứa hàng