HUY TÙNG

8 EXPRESS HUY TÙNG

Công ty mình thường xuyên phải gửi hàng nặng và cồng kềnh, các dịch vụ chuyển phát thông thường chưa đáp ứng đủ yêu cầu về xe, cũng như thời gian giao hàng. Thật may mắn khi mình biết tới 8Express, dịch vụ khách hàng chưa bao giờ làm mình thất vọng